INKA Park Ridge

INKA  Park Ridge

ur. 05.04.2014

  • Waga ok. 2,3 kg

Miot N

ur. 23.05.2019 r.

Rodzice:

INKA Park Ridge + OREGON Park Ridge

  • nesca8
  • nesca9

NESCA Park Ridge

dostępna – 2200 zł

suczka – 0,9 kg

NUTA Park Ridge

sprzedana

suczka – 0,9 kg

NEMO Park Ridge

sprzedany

piesek – 0,6 kg